Smještaj

Dvokrevetna soba

Hotel raspolaže s jedanaest dvokrevetnih soba. Sve sobe imaju satelitski TV, telefon, klimu i Wi-Fi internet.


DODATNE USLUGE
  • Slanje pošte i dostava poruka gostima
  • Slanje faksa
  • Buđenje na zahtjev
  • Doručak u sobi
  • Čuvanje prtljage jednog ili više od jednog dana
  • Pranje i glačanje odjeće

Za sve dodatne usluge i cijene molimo da se obratite recepcijskom osoblju.