Smještaj

 

Dvokrevetna soba

Hotel raspolaže s jedanaest dvokrevetnih soba. Sve sobe imaju satelitski TV, telefon, klimu i Wi-Fi internet.


DODATNE USLUGE
 • Slanje pošte i dostava poruka gostima
 • Slanje faksa
 • Buđenje na zahtjev
 • Doručak u sobi
 • Čuvanje prtljage jednog ili više od jednog dana
 • Pranje i glačanje odjeće

Za sve dodatne usluge i cijene molimo da se obratite recepcijskom osoblju.

Jednokrevetna soba

Hotel raspolaže s tri jednokrevetne sobe. Sve sobe imaju satelitski TV, telefon, klimu i Wi-Fi internet.


DODATNE USLUGE
 • Slanje pošte i dostava poruka gostima
 • Slanje faksa
 • Buđenje na zahtjev
 • Doručak u sobi
 • Čuvanje prtljage jednog ili više od jednog dana
 • Pranje i glačanje odjeće

Za sve dodatne usluge i cijene molimo da se obratite recepcijskom osoblju.